Tarjoamme systemaattisen mallin yrityksen toiminnan kehittämiseen. 

Työskentelyssä käydään läpi yrityksen toiminnan keskeiset osa-alueet lähtien liikkeelle asiakkaiden ja yrityksen muiden sidosryhmien tarpeiden, odotusten ja vaatimusten täyttämisestä. Lisäksi tarkastellaan yrityksen toiminnan ohjausta ja suunnittelua sekä toiminnalla saavutettuja tuloksia. Loppujen lopuksi kyse on organisaation osajärjestelmien ja toimintaympäristönsä välisestä yhteensopivuudesta. Se voi olla luonteeltaan joko järjestelmiä tukevaa tai järjestelmiä häiritsevää. 

Kehittämisen tarkoituksena on: 

  • motivoida yritystä kehittämään toimintaansa ja siten kilpailukykyään 
  • varmistaa yrityksen systemaattinen kehittäminen 
  • nostaa esille yrityksen toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet 
  • saada kokonaiskuva yrityksen toiminnasta ja siitä, mikä on yritykselle tärkeää; missä pitää onnistua 
  • lisätä ymmärrystä siitä, miten toiminnan eri osa-alueet liittyvät toisiinsa 
  • auttaa ymmärtämään yhteys toiminnan ja tulosten välillä 
  • ja viimeiseksi se tärkein: aloittaa ja viedä läpi toiminnan kehittämisprojekteja.  

Tutustu sivuston kehittämispalveluihin. Kerromme mielellämme myös muista kehittämis- ja neuvontapalveluistamme, puh. 040 540 6300.


Copyright © 2019 Kehittämispalvelu Petri Pohjala