WIP MOVIE

Yhteistoiminnallinen menetelmä työpaikan tuottavuustyön ja toiminnan edistämiseksi.

WIP = Work In Progress

KEHITTÄMISEN VAIHEET:
 
  1. Valitaan tutkittava ja kehitettävä työkokonaisuus.
  2. Koko työpäivä videoidaan.
    Kuvauksen jälkeen määritetään eri työlajit.
  3. Video analysoidaan havainnointimenettelyllä. Selvitetään eri työlajien osuudet työssä.
  4. Pohditaan tulosten perusteella, mitkä työn osat luovat lisäarvoa asiakkaille ja mikä näyttäisi olevan hukkatyötä.
  5. Määritetään keskeiset kehittämiskohteet.
Tyypillisesti WIP Movie -hankkeen työmäärä on noin 7-12 työpäivää sisältäen valmistelun, havainnoinnin ja aineistonkäsittelyn, kolme kehitystyöpajaa ja raportoinnin.
Copyright © 2019 Kehittämispalvelu Petri Pohjala