MITTARISTO+

Liiketoiminnan mittarit ovat työkaluja, jotka helpottavat tilanteiden analysointia sekä omien ja kilpailijoiden saavutusten tarkkailua. Mittarin tuottamien tunnuslukujen pohjalta yrityksen johto voi toimia tarkoituksenmukaisesti ja välttää turhia ja kannattamattomia toimenpiteitä.

Mittareiden käyttötarkoituksia:

  1. Toiminnan analysointi ja ohjaaminen 
  2. Toiminnan motivointi ja palkitseminen 
  3. Toiminnan vertaaminen ja kehittäminen.

MITTARISTON RAKENTAMISEN VAIHEET: 
  1. Mittariston käyttötarkoituksen määrittely
  2. Yrityksen toiminnan ja tarjooman tulevaisuusorientoitunut määrittely
  3. Mittariston osa-alueiden  määrittely (esim. palvelutuotanto, talous, laatu, henkilöstö ja asiakkaat)
  4. Mittariston valinta
  5. Testaus ja arviointi käytettävyydestä.

Tyypillisesti Mittaristo+ -hankkeen työmäärä on noin 4-6 puolen päivän työkokousta + välityöt.

 
Copyright © 2019 Kehittämispalvelu Petri Pohjala