LTS 1.0

Onko yritykselläsi liiketoimintasuunnitelma (LTS)?

Milloin se on viimeksi päivitetty?

Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrityksen kasvun hallinnassa tai liikeidean jalostamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi. Suunnittelun tuloksena syntyy tiivis esitys, joka tarjoaa lähtötiedot useaan kehitystarpeeseen, esimerkiksi prosessien kehittämiseen, suoritusmittariston käyttöönottoon ja koulutus- ja investointisuunnitteluun.

LTS 1.0 -menetelmässä määritetään liiketoimintasuunnitelman keskeiset elementit yrityksen näkökulmasta:

   1. Liikeidea tiivistettynä
   2. Asiakkaat
   3. Kilpailuetu ja asiakashyödyt
   4. Yrityskuva
   5. Toimintamalli ja tapa toimia
   6. Resurssit (aineelliset, taloudelliset ja henkiset).

Tyypillisesti LTS 1.0 -hankkeen työmäärä on noin 4-5 puolen päivän työkokousta + välityöt.

Copyright © 2019 Kehittämispalvelu Petri Pohjala